Mekaanikonkatu 16, 00880 Helsinki

Myynti puh. 0300472202

Huolto puh. 0300472203

Automyynti MA-PE 08.00-18.00, LA 10.00-15.00

Huolto MA-PE 07.00-18.00

 

Arita autoliikkeiden tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Arita Autoliikkeet noudattavat voimassa olevaa EU:n tietosuojalakia (GDPR) henkilötietojen käsittelyssä. Alla on yrityksen tietosuoja- ja rekisteriseloste, josta käy ilmi miten henkilötietoja ja siihen liittyviä muita tietoja käsitellään.

 

Päivitetty 24.5.2018

 

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

 1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Arita Espoo Oy                     Y-tunnus: 2671564-5             Osoite: Niittymaantie 8, 02200 Espoo

 

Arita Helsinki                        Y-tunnus: 1857417-6             Osoite: Aamuruskontie 12, 00750 Helsinki            

 

Järvenpään Auto-Arita Oy    Y-tunnus: 1736574-3             Alhotie 8, 04430 Järvenpää     

 

Saimaan Auto-Arita              Y-tunnus: 2248090-6             Toikansuontie 8, 53500 Lappeenranta

 

Verkko-osoite: www.arita.fi

Yhteyshenkilö: Tomi Orava, tomi.orava@arita.fi

 

 

 

2. Rekisterin nimi

 

Arita asiakasrekisteri

 

 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi.

 

Aritan yllämainitut autoliikkeet tai sen erillisellä sopimuksella valtuuttama yhteistyökumppani käyttää Aritan asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 

 

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Catamount-konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:

 

 

 

 

4. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

 

 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 

 

 

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa seuraavien yritysten kesken:

 

Arita Helsinki Oy, Arita Espoo Oy, Järvenpään Auto-Arita Oy ja Saimaan Auto-Arita Oy. Tietoja luovutetaan tarvittaessa Catamount Oy:n ja Oy Sports Car Center Ab:n valikoiduille yhteistyökumppaneille ajoneuvon takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen, suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja voidaan myös luovuttaa tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin muille Catamount-konserniin kulloinkin kuuluville yhtiöille sekä liiketoimintasiirron yhteydessä vastaanottavalle yritykselle.

 

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen.

 

 

 

7. Rekisteröidyn oikeudet

 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Aritan Autoliikkeelle.

 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Autoliikkeelle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

Kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja

 

suoramainontaa, profilointia ja segmentointia, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä

 

markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 

Oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä rekisteröity voi olla yhteydessä kirjallisesti Autoliikkeeseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimistoon, tarkemmat tiedot valituksen tekemisestä löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

 

Henkilörekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Henkilötiedot hävitetään automaattisesti 10 vuoden jälkeen, mikäli asiakassuhde ei ole ollut aktiivinen. Palvelun käytön lopettamisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia tai profilointia.

 

 

 

9. Evästeet

 

Arita käyttää ja kerää sivustoillaan evästeitä ja käyttää vastaavia tekniikoita. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Voit poistaa evästeiden käytön selaimesi asetuksista.